Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Dotazníkové šetření “ŽIVOT VE ŠKOLE 2020”

V těchto dnech měla Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci realizace výzkumu Život ve škole – národní dotazníkové šetření pro žáky na základním stupni vzdělávání, jíž byla pověřena agentura FOCUS, oslovit naši školu s prosbou o umožnění dotazování žáků v 6. až 9. ročníku a vyslat k nám svého pracovníka, který by dotazování administroval.

S ohledem na přijatá opatření je jasné, že takové dotazování nebude možno provést. Proto byla našim žákům rozeslána elektronická verze dotazníku s prosbou o vyplnění v rámci distanční výuky.

Cílem projektu je získat spolehlivé informace o proměnách různých hodnotových postojů žáků základních škol a gymnázií. Znalost takových ukazatelů umožňuje vysvětlit příčiny chování žáků ve školním prostředí a působení vrstevnických vztahů ve třídě.

Dotazníkové šetření je anonymní a data budou vyhodnocována nejníže na úrovni krajů.