Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 – 1. září

Dne 1. září 2020 se všichni žáci naší školy i jejich příbuzní a rodinní příslušníci sešli společně při příležitosti slavnostního zahájení nového školního roku 2020/2021. Snad každý si přál, aby se počasí umoudřilo a sešli jsme se tradičně před hlavní budovou, ale bohužel deštivé ráno předurčilo, že společné přivítání se uskuteční ve školní jídelně.

Po zaznění české hymny patřilo úvodní slovo paní ředitelce Mgr. Zlatě Steuerové, MBA a panu starostovi Martinu Korduliakovi s paní místostarostkou Olgou Havlovou.

Naši letošní deváťáci následně představili jmenovitě nové prvňáčky, kteří obdrželi ke svému prvnímu školnímu dni pamětní listy a krásné keramické sovičky, jež vyrobila paní učitelka Mgr. Hanka Cílová. Tímto jí patří velký dík, protože dětem udělaly opravdu velkou radost.

Všem žákům přejeme do nového školního roku mnoho nejen školních úspěchů a zdraví, ale také vytrvalosti a chuti překonávat překážky, deváťákům přejeme, ať je jejich poslední rok na naší škole co nejlepší a bezproblémový a zůstaly jim jen samé dobré vzpomínky:).