Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020 a čestné prohlášení

Důležité informace a materiály pro rodiče a žáky 9. ročníku.