Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Nové informace o přijímacím řízení v době nouzového stavu

Další informace o přijímacím řízení v nouzovém stavu  – 7. 4. 2020

 • Obsah zkoušek:
  • obsah přijímacích zkoušek zůstává stejný:
  • písemný test z českého jazyka a literatury – 60 minut
  • písemný test z matematiky – 70 minut
 • Termíny přijímaček:
  • nejdříve 14 dní po znovuotevření škol
  • je možný jen jediný termín přijímacích zkoušek – děti budou dělat přijímačky na škole, kterou napsali do přihlášky jako první
  • všichni dostanou pozvánku
  • výsledek využijí obě zvolené školy
 • Jak probíhají testy?
  • v lavici se sedí po jednom
  • žáci dostanou testové sešity a archy pro záznam odpovědí
  • žák provede kontrolu, jestli je na jeho archu jeho jméno a evidenční číslo
  • učitelé přečtou pravidla pro konání přijímací zkoušky
  • v průběhu zkoušky nesmí žák opustit třídu
  • po uplynutí časového limitu dozorující učitelé vyberou záznamové archy
  • následuje přestávka před testem z druhého předmětu
 • Co rozhodne o přijetí:
  • maximální počet dosažených bodů je 50 pro oba předměty
  • minimální počet bodů pro přijetí není stanovený
  • každá škola má svá další kritéria, která bývají zveřejněna na stránkách škol
  • výsledky opravených testů se posílá na obě zvolené školy
  • škola musí nejpozději 8 dní po konání zkoušek zveřejnit na webových stránkách seznam přijatých pod evidenčními čísly
  • dopis dostanou jen žáci NEPŘIJATÍ!!!
 • Zápisový lístek:
  • musí se odevzdat do 5 PRACOVNÍCH dnů po zveřejnění přijatých žáků (zkráceno z 10 dnů)
  • ODEVZDÁVÁ SE NA ŠKOLU, KTEROU SI ŽÁK VYBRAL PRO STUDIUM a kde ho řijali
  • změnu zvolené školy nelze  provést
 • Odvolání:
  • letos je možnost odvolání zrušena
  • místo toho se zavádí NOVÉ ROZHODNUTÍ
  • ředitel školy může hned přijmout uchazeče na uvolněná místa, a to po datu pro odevzdání zápisových lístků
  • ředitel školy by měl na webové stránky školy vyvěsit informaci o počtu volných míst
  • když vás přijme, dá vám NOVÉ ROZHODNUTÍ a na jeho základě vám na předchozí škole vrátí zápisový lístek (ten se vyplní v části 2 a odevzdá na 2. škole)
 • Zápisový lístek na učňovské obory bez přijímaček
  • tyto lze odevzdávat v termínu stejném jako pro školy s přijímačkami
  • VÝPOČET TOHOTO TERMÍNU: termín přijímaček + 8 kalendářních dní na zveřejnění výsledků + 5 pracovních dnů na odevzdání zápisových lístků – NEJPOZDĚJŠÍ DATUM ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU
  • POKUD VÁM ŠKOLA BEZ PŘIJÍMAČEK NAPSALA, ŽE UŽ TEĎ MŮŽETE ODEVZDÁVAT ZÁPISOVÉ LÍSTKY, ROZHODNĚ VYČKEJTE, AŽ  VÁM TENTO POKYN DÁ I DRUHÁ ŠKOLA a pak odevzdejte na tu vybranou
  Při nejasnostech volejte Mgr. Grossovou – 604 866 864