Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Badatelský klub se rozjíždí

Badatelský klub je zaměřen na rozvoj badatelských dovedností a jeho cílem je zvýšení motivace žáků k dalšímu technickému a přírodovědnému vzdělávání. U žáků se rozvíjí schopnost práce s informacemi, posuzování argumentů, kritické myšlení, kladení otázek, navrhování a formulace hypotéz. V neposlední řadě v badatelském klubu žáci trénují praktické ověřování vlastním výzkumem (bádáním) a samostatně objevují vědu a techniku prostřednictvím osobní zkušenosti.

Tentokrát jsme se v klubu věnovali tématu “ŠIŠKY”. Cílem lekce bylo seznámit se blíže a začít hlouběji pronikat do tajů badatelsky orientované výuky, rozlišit různé druhy šišek a pozorovat vlastnosti šišek.

Nejprve jsme vyrazili do přírody, naučili se poznávat stromy, které máme v okolí školy a posbírali si jejich šišky. S potřebným materiálem jsme se přesunuli do školy a bádání mohlo začít. Všichni žáci dostali pracovní (badatelský) protokol a šlo se na to.

BADATELSKÝ PROTOKOL: https://globe-czech.cz/_files/portfolio-files/12063615_l-siska.pdf

Každý si vyzkoušel vytvořit několik otázek a následně i formulovat hypotézu. Když jsme tento nelehký úkol splnili, dali jsme se na praktické ověřování. Měřilo se, vážilo se, pracovalo se s odměrným válcem, diskutovalo se. A co by to bylo za bádání, když bychom si naše zjištění pořádně nezhodnotili. Takže jsme si naše výsledky společně zapsali na plakát, ať se můžeme ostatním spolužákům pochlubit, na co jsme sami přišli 🙂 🙂