Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Astro Pi Hackathon BRNO 2019

V pátek 18. 10. se v brněnském sídle firmy S.A.B. Aerospace od 9 hodiny ranní začaly sjíždět týmy i jednotlivci z celé České republiky. Jejich úkol byl nesnadný. V příštích deseti hodinách navrhnout co nejlepší vědecký experiment, který by provedli na oběžné dráze. Pro experiment musejí využít Eda či Izzy, tedy mikropočítače Astro Pi (speciální verze Raspberry Pi), které disponují senzory teploty, tlaku, vlhkosti, akcelerometrem, gyroskopem, infračervenou kamerou a LED diodovým displejem.O nejlepší vědecký experiment zápolilo celkem 13 týmů, pět v kategorii 12-15 let a osm v kategorii 16-19 let. Při návrhu a rozpracování experimentu jim byly k dispozici rady a poznatky celkově 8 mentorů, mezi nimiž byli odborníci na kosmonautiku, vesmír, programování, datovou analýzu a dálkový průzkum Země.

V průběhu soutěžního dne, jak se pomalu blížilo odevzdání podkladů pro porotu, se týmy začaly zaměřovat více na způsob prezentování svého experimentu, otestování vlastností senzorů, jejichž naměřená data chtějí analyzovat, uvedení celého experimentu do širších souvislostí a hledání dalších zdrojů dat, které by tomu napomohly.

Ve 20:15 všechny týmy předaly své prezentace porotě, navrhování experimentu pro prostředí mikrogravitace tím pro ně skončilo. Zbývalo svůj návrh odprezentovat odborné pětičlenné porotě a přesvědčit ji, že právě tento vědecký pokus byl dnes tím nejlepším. Pořadí prezentací se losovalo a týmy mohly zvolit libovolnou formu předání poselství experimentu porotě. K vidění tak nebyly pouze klasické frontální prezentace, ale i méně tradiční ručně kreslené animace či dialog. Začínalo se mladší kategorií do 15 let.

Náš soutěžní tým se na Hackathonu v Brně sice neumístil, nicméně práce soutěžících se odesílaly do Evropské kosmické agentury na posouzení, zda tým bude či nebude dále postupovat a svoji myšlenku dále rozvíjet. Soutěžní tým z Jndřichova složený z žáků 8. a 9. ročníku postoupil do dalšího kola a našim žákům se přiblížila možnost poslat svůj experiment na mezinárodní vesmírnou stanici (International Space Station ISS), kde náš připravovaný experiment poběží 2 hodiny. K tomuto účelu nám z ESA (European Space Agency) z Holandska zaslali počítač Raspberry Pi pro přípravu a zpracování experimentu. To ale znamená spousta práce v roce 2020, jdeme do toho.

Žáci si zaslouží uznání, protože desetihodinový maraton namýšlení experimentu pro vesmírnou stanici je poměrně komplikovaná práce. Počátkem roku 2020 se opět s vesmírnou energií pustíme do práce.

Odkaz youtube:

Kubisz