Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Projektová výuka “Sametová revoluce”

Letos si připomínáme výročí Sametové revoluce a při této příležitosti proběhla u žáků osmého a devátého ročníku projektová výuka.

Pod vedením paní učitelky Zábranské a Halířové se žáci seznámili s událostmi 17. listopadu 1989, podívali se na krátké vzdělávací video, aby si prohlédli atmosféru doprovázející Sametovou revoluci.

V tento den se konaly demonstrace, nejen v Praze, ale i v celé řadě menších měst. Lidé se nebáli vyjít do ulic a i přes nejistotu, jak to celé dopadne, vyjadřovali svůj nesouhlas s tehdejším nesvobodným režimem. Aby své názory mohli v davu lépe vyjádřit, vyráběli si malé, větší, ale i obrovské transparenty s jasnými hesly. Ty se nesly především v duchu svobody. V roce 1989 lidé jasně věděli, za co demonstrují a co je třeba ve společnosti změnit. Žáci se pod tímto dojmem měli zamyslet nad tím, zda není potřeba i dnes podpořit nějakou myšlenku. Nechtělo by to v dnešní uspěchané době více lásky k sobě, k lidem v okolí, k planetě, méně online života, méně odpadu, ….??? Pod rukama žáků vzniklo velké množství trefných hesel na transparenty, které by se hodily na dnešní demonstrace.

Další zastávkou dnešní projektové výuky byla beseda s “pamětníkem”. Na návštěvu do hodiny k nám přišla paní učitelka Grossová a povykládala osmákům a deváťákům zážitky ze svého života. Žáci se seznámili s pojmy, které pro ně byly zcela nové. Zjistili co je to dederonka, bony, magič, tranďák, …

Na závěr projektové výuky dostal každý svůj vlastní symbolický klíč, aby si mohli odemknout cestu do lepšího života.

Velké poděkování patří všem zapojeným do projektu. Žáci si zaslouží obrovskou pochvalu za projevenou snahu a naslouchání.