Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Spolupráce páťáků a deváťáků – projekt KROKUS

Projekt KROKUS je irská iniciativa, které se účastní několik evropských zemí. Naše škola se do tohoto projektu zapojila již druhým rokem. Nadace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) poskytuje školám cibulky žlutých krokusů. Tento projekt byl uskutečněn ve spolupráci s Židovským muzem v Praze.

Proč jsou pro tento projekt tak důležité právě žluté krokusy???

Žlutá barva květin připomíná stejně zbarvenou Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. Krokusy by měly vykvést okolo Mezinárodního dne památky obětí holocaustu. Zatímco budou lidé obdivovat kvetoucí květiny, žáci jim mohou vysvětlit, co symbolizují, co se stalo židovským dětem a že krokusy byly vysázeny na památku židovských dětí, které zahynuly během holocaustu, a tisíců dalších dětí, které se staly oběťmi nacistických zvěrstev.

Do projektu se aktivně zapojili žáci 5. a 9. ročníku. Páťáci navštívili své starší spolužáky, aby jim povykládali, co všechno se o této problematice dozvěděli. Deváťáci poctivě poslouchali, aby se přiučili tomu, co ještě v hodinách dějepisu nezaslechli.

Poté se všichni přesunuli před školu a společnými silami se pustili do díla. Starší žáci se chopili pracovního náčiní, mladší žáci měli na starosti cibulky krokusů. Spolupráce fungovala na jedničku, a proto vše klaplo fantasticky.

Aby se o projektu KROKUS dozvěděli i ostatní žáci na škole, věnovali mu deváťáci ještě kus své pozornosti a pro ostatní připravili výukový panel.