Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Cyklostezkou ke Svinnému potoku

Třeťáci se učí v přírodě o přírodě

Obecný cíl projektu:  Zavádět nové vyučovací metody, formy i výukové činnosti s důrazem na mezipředmětové vazby, a tak rozvinout klíčové kompetence žáků základních škol.

Po celou dobu trvání této aktivity bylo extrémní horko. Po celou dobu jsem dbala, aby měli žáci pokrývky hlavy a dostatečně přijímali tekutiny.

Pohybová aktivita byla omezena a uskutečňována jen ve stínu.

Během výšlapu jsme zopakovali a názorně si ukázali rostliny typické pro   náš region.

( skupinová práce, plnění individuálních úkolů). Nejvíce si žáci užili osvěžující vodu Svinného potoka a zábavného zázemí pečlivě obhospodařované panem Němcem. Vrátili jsme se sice uondaní ale plní zážitků.