Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Čtvrťáci se posledních pár hodin geometrie věnovali krychlovým stavbám. Každý žák si napočítal několik desítek drobných pěnových krychlí a plnil různě složité úkoly.

Začali jsme zábavnou formou – postavili jsme si z krychlí jakoukoli stavbu a byli jsme překvapení, kolik různých nápadů vzniklo. Potom jsme soutěžili ve dvojicích, kdo postaví vyšší věž. Pracovali jsme podle pokynů paní učitelky, později podle zadání z pracovního listu a nakonec jsme měli postavit stavbu, kterou jsme viděli pouhých 30 vteřin.

Každý úkol jsme plnili s nadšením a radostí, vždyť kreativitě se meze nekladou.