Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Každým rokem se věnujeme nějakému globálnímu problému, abychom splnili podmínky zařazení do projektu Světová škola. Letos jsou tématem plasty, o kterých se v poslední době hodně mluví. Blížíme se k době, kdy vejde v plastnost vyhláška evropské unie o zákazu používání jednorázového plastového nádobí a drobných předmětů. Zhlédli jsme ukázky ze šokujícího dokumentu The plastic ocean a začali jsem se zamýšlet nad otázkou škodlivosti plastového odpadu. Prvním krokem k uvědomění si problému s plastovým odpadem je jakýsi plastový audit, který proběhne v každé třídě. Spočívá v tom, že si třída shromáždí plastový odpad za jeden den, zváží ho, roztřídí a členové Ekoškoly výsledky následně vyhodnotí. Tyto výsledky nám ukáží, kolik plastového odpadu ve škole vyprodukujeme.

Stejný audit provedou děti i doma, anonymně, v průběhu týdne, a my pak zase uvidíme, jak jsou na tom s plastovým odpadem rodiny v naší obci. To všechno a mnoho dalších aktivit bude směřovat ke komunitní akci a ke dni bez plastu, kdy se pokusíme co nejvíc používaní plastových předmětů omezit.