Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Beseda PČR ve škole

Na základě žádosti o pomoc při realizaci preventivní přednášky pro žáky osmého a devátého ročníku proběhla dne 16.5.2019  preventivně informační přednáška se zaměřením na policejní práci a možné rizikové chování studentů. 
Dotazy byly různorodé a díky věku a pozornosti všech účastníků  byla přednáška všemi vyhodnocena jako velice zdařilá. 
Během 90 minut pracovnice PČR pprap. Jana Tomíčková se studenty probral témata týkající se problematiky trestní odpovědnosti, konzumace alkoholických nápojů a tabákových výrobků, šikanovaní a majetkové trestné činnosti. Každý z žáků si odnesl z přednášky malý upomínkový předmět věnovaný policií.