Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

OKRESNÍ kolo OLYMPIÁDY v ČJ Krnov

V pondělí 28. ledna 2019 se v Krnově konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Ta se skládala ze dvou částí – mluvnické a slohové. Ze školního kola za naši školu postoupily do okresu Karolína Sochová a Natálie Schánělcová z 9. ročníku. Soutěže se účastnilo celkem 34 žáků.

Téma slohové práce bylo zajímavé – úkolem bylo během 60 minut napsat práci na téma “Co jinde neuvidíte ani neuslyšíte”. Vybrat tu nejlepší nebylo pro porotu vůbec lehkým úkolem, hodnotila se nejen stránka obsahová, ale rovněž schopnost napsat text bez pravopisných a stylistických chyb.

Děkujeme Karolíně a Natálii za pěknou reprezentaci naší školy v Krnově. I když jsme se na prvních třech příčkách neumístili, mohou být žačky se svými výkony spokojené.

Mgr. Kateřina Lozertová