Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Valí se na nás VODA

Že je voda základní podmínkou pro život, to čtvrťáci moc dobře ví. Protože jsme se ale o vodě chtěli dozvědět ještě něco více, vrhli jsme se na ni hned z několika úhlů pohledu.

Začalo to zcela nevinně aktivitkou JEDEN LÍSTEK, to jsme se měli rozhodnout, proč je pro nás voda důležitá. A pak už to šlo jedno za druhým. Voda nás obklopovala všude – v přírodovědě, vlastivědě, češtině, matematice, hudební výchově v pracovbích činnostech, ve čtení. Každá hodina byla jinak připravená. Vyplňovali jsme pracovní listy, kreslili jsme a zpívali, pilovali jsme porozumění čtenému textu a spolupráci ve skupinách, vytvořili jsme plakáty, měřili jsme množství vody, předváděli si pokusy a vzájemně jsme se obohacovali různými postřehy o vodě.

Práce se nám skutečně povedla.