Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Povídkové psaní po P

Ve 4. třídě opakujeme učivo o vyjmenovaných slovech. Ve škole jsme se pokusili vytvořit smysluplné věty, kde by všechna slova začínala na písmenko P. Někteří se pak doma zamysleli a vytvořili celý příběh. Předkládám vám dílka od Kláry Blahutové a Ondřeje Merty.

 

Pondělí pana policajta

Pepa přišel po pěšině. Pan policajt povídá, proč přišel pozdě? Pepa přišel pozdě, protože pil pivo. Pepa pije pivo pravidelně. Pan policajt potřeboval pytel peněz, protože potřeboval panelák. Pan policajt pracuje pilně, protože potřebuje plno peněz. Přikoupil peřiny, pyžama. Pak prožíval pěkný pondělek. Petr přeskakoval přes plot. Přijde pan policajt, povídá: “Pane Petře, pátá pokuta, podejte pytel peněz!” Pak přijel pan policajt, protože paní Patricie pásla pštrosa po poli. Pak Petr plýtval potravou. Pan policajt potom papal párek. Pepův papoušek poletoval po pokoji. Pepa přišel pro písek, protože pískomilové potřebují pročišťovat. Pan policajt přišel pro pana Petra, protože přeskakoval přes psy. Pan policajt přemýšlel, proč přeskakuje přes psy. Pak přijel Petrův pradědeček, protože potřeboval peníze. Petr přemýšlel, proč potřebuje peníze. Pradědeček potřeboval pyžamo. Patr pak jel pro prababičku, protože pradědeček potřeboval peníze, protože potřeboval přece pyžamo. Pan policajt projel Prahou. Potkal paní prodavačku prodávat papoušky. Pan policajt potřeboval papouška pro Pepu. Pepův pes potřebuje pravidelně pamlsek. Pak pan policajt přijel pro pivo. Pan policajt pije pivo pravidelně. Pak projeli přes Písečnou pro pana Pepka. Pepkův pes počůral podlahu. Pak pan policajt přejel přes překážku, potkal princeznu. Princezna políbila pana policajta. Pak projeli Prahou, protože potřebovali popíjet pivo, pořídit prstýnky. Pak poslouchali písničky, protancovali pondělí, psali poslepu. Pak Pepa pana policajta probudil…..

 

Pan Pepík poslal pytel pytloviny, potom poslal pepř, protože potřeboval pytel peněz. Potom přijel policajt, protože potřeboval pytlíky pro policajty. Pan Pepík pracuje pro pana Petra. Pan Petr potřebuje pytel peněz, proto prosí Pepíka. Pan Pepík pospíchá po práci pro pytel pravých peněz.