Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Pohádková vyjmenovaná slova

Ve 4. třídě opakujeme a doplňujeme učivo o vyjmenovaných slovech. Protože už je dobře známe, můžeme si s nimi trošku více pohrát. A tak jsme v jedné hodině pracovali ve skupinkách a vymýšleli pohádky, které musely obsahovat 10 vyjmenovaných slov po B. Jak se nám to povedlo nebo nepovedlo, posuďte sami.

Obyvatel Honza a princezna Amálie

Začalo to v Přibyslavi, kde bydlel obyvatel Honza s dobytkem. Jednoho dne mu utekl býk do lesa. Byl bystrý a chytrý a došel až k obydlí, ve kterém bydlela krásná princezna, která se ztratila, když šla na jahody. Ztratila se hodně dávno, tak se tam zabydlela a žila tam dva roky a měla tam nádherný nábytek a pěstovala byliny.

Druhý den na to se obyvatel Honza vydal býka hledat. Hledal tak dlouho, až ho našel u staré chaloupky. Zaklepal a vstoupil dovnitř a s úžasem uviděl krásnou princeznu. Tak ji zavedl do zámku a zamilovali se a hned byla svatba. Měli 10 dětí a žili spolu šťastně až do smrti i s býkem.

 

(Ondra, Jose, Jana, Karolína)

 

O býčkovi

Jednou se ztratil býček v lese. Jedl býlí, byl býložravec. Jedl rád byliny, nejradši měl pampelišky. Bydlel na farmě u lesa, a tak z ničeho nic utekl do lesa. Viděl strašně zajímavé byliny. Jakmile vyšel z lesa, viděl další býky a za němi viděl jinou farmu. Běžel za nimi a pak k farmě. Pak se na té farmě zabydlel. A vesele se pásl na býlí.

(Daniela, Karel, Aleš, Pavel)

 

Viktorova rodina

Viktor chtěl být obyvatelem města Přibyslav.  Ale maminka chtěla, aby s ní zůstal v Kobylisích. Viktorův tatínek pracoval daleko od Kobylis, v Jindřichově u dobytka. Od rána do odpoledne nebyl doma. Viktora měl velmi rád. Viktor se dobře učil, táta Milan a mamka Míša na něj byli velice, velice pyšní. Jednoho dne jim přivezli nábytek a díky tomu měli hezký příbytek. Táta Milan měl na farmě na starost kobyly, mamka Míša na zahradě pěstovala byliny a všichni žili šťastně až do smrti. Viktor se rozhodl, že zůstane v Kobylisích.

(Honza, Natálie, Albert)

 

Pohádka o býkovi, který se jmenuje Přibyslav

Byl jednou jeden býk, který se jmenoval Přibyslav. A měl rád býlí. Byl obyvatel louky. A zamiloval se do kobyly jménem Lucka, Chtěl bydlet ve stáji a mít tam nábytek. Vařil tam ostatním byliny. Byl moc bystrý. Ale Lucka ho neměla ráda. Tak si našel nový byt. A žil si krásný život.

(Šimon, Adéla, Klára, Lucka)