Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Návštěva z mateřské školy

V úterý přišli na návštěvu k prvňáčkům kamarádi z mateřské školy. Školáci dětem přečetli povídání o Velikonocích. Předvedli, jak rychle a rádi počítají

Děti ze školky byly taky moc škovné. Uměly přiřadit písmena k obrázkům, doplnit počet k číslicím, povídat o zvířatech a  zazpívat písničku.

Dokázaly, že jsou na školu dobře připravené.