Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Recitační žlutý den

Dne 21. března proběhl na naší škole první ročník recitační soutěže. Žáci od 4. do 9. třídy byli velice ukázněné a pozorné obecenstvo. Porota byla šestičlenná, složena ze zástupců každé třídy. Odvážných recitátorů se k přednesu přihlásilo16. Dva žáci těsně před zahájením odstoupili. Důvodem u jednoho odstupujícího byla nemoc a druhý ztratil odvahu. Všichni recitátoři byli odměněni bouřlivým potleskem a obdivem svých spolužáků. Zvítězit však mohli jen tři. Nejvyššího počtu bodů dosáhli Michal Chramosta ze čtvrté třídy, Filip Jan Valenta z šesté třídy a Eleni Romanidu ze třídy osmé. Vítězům srdečně blahopřejeme. Věříme, že se recitační soutěž ujme. Už dnes se těšíme na hojnou účast v příštím ročníku.

zluty-den-2013-35zluty-den-2013-01
zluty-den-2013-02
zluty-den-2013-03 zluty-den-2013-04 zluty-den-2013-05 zluty-den-2013-06 zluty-den-2013-07 zluty-den-2013-08 zluty-den-2013-09 zluty-den-2013-10 zluty-den-2013-11 zluty-den-2013-12 zluty-den-2013-13zluty-den-2013-33 zluty-den-2013-14 zluty-den-2013-15 zluty-den-2013-16 zluty-den-2013-17 zluty-den-2013-18 zluty-den-2013-19 zluty-den-2013-20 zluty-den-2013-21 zluty-den-2013-22 zluty-den-2013-23 zluty-den-2013-24 zluty-den-2013-25 zluty-den-2013-26 zluty-den-2013-27 zluty-den-2013-28 zluty-den-2013-29 zluty-den-2013-30 zluty-den-2013-31zluty-den-2013-32