Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

V listopadu se žáci osmého a devátého ročníku zapojili do školního kola dějepisné olympiády.  Výsledky jejich snažení byly odeslány komisi, která vybrala 31 nejlepších žáků. Ti se zúčastní 17. ledna 2017 okresního kola v Krnově. Do dalších bojů se podařilo postoupit dokonce třem našim žákyním. Do dějepisného vědomostního souboje za naši školu nastoupí Nikola Netuková, Anna Javůrková a Irena Timová. Držme jim tedy všichni pěsti, ať dosáhnou co nejlepšího výsledku.