Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Mezinárodní hasičské cvičení v naší škole

 

V naší škole proběhlo mezinárodní cvičení hasičských jednotek. Cílem cvičení bylo prověřit součinnost a spolupráci jednotek sboru dobrovolných hasičů z Jindřichova, polského Prudniku, profesionální hasičské jednotky z Krnova a samozřejmě také prověřit připravenost zaměstnanců školy a dětí na mimořádnou událost.

Profesionální hasiči z Krnova připravili téma, kdy mělo dojít k požáru v hlavní budově školy, kde se nacházelo větší množství lidí. Při zjištění cvičného požáru měli učitelé a děti postupovat dle poplachových směrnic a metodiky při evakuaci. Hasiči snížili viditelnost v budově pomocí vyvíječe kouře a tím se přiblížili skutečnému stavu nulové viditelnosti. Požár v kanceláři odřízl dvě třídy od únikové cesty ven z budovy. Ostatní třídy pod vedením svých učitelů organizovaně opustily školu ven na seřadiště. Hasiči kontrolovali počty evakuovaných dětí a dospělých a zároveň prováděli záchranné činnosti k nalezení a vyvedení dětí a jejich učitelů, kteří zůstali uvězněni v budově. Vzhledem k tomu, že o cvičení nikdo nevěděl, byla to pro všechny opravdová zkouška připravenosti při podobných mimořádných situacích. Celý zásah probíhal velmi profesionálně, jak ze strany hasičských jednotek, ale také ze strany dětí a zaměstnanců školy. Nejdůležitějším úkolem bylo dostat všechny děti do bezpečí, což se povedlo na jedničku. Vše proběhlo bez zranění a za velké odvahy dětí. Všichni účastníci zaslouží obrovskou pochvalu. My všichni děkujeme, že máme výborně připravené hasiče, kteří dbají na naši bezpečnost. I přesto, že vše proběhlo hladce, je nutné takováto cvičení provádět, abychom byli na mimořádné situace připraveni.