Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Výběrové řízení

Vedení školy vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: uklízečka/uklízeč
Místo výkonu práce: budova I. stupně ZŠ a odpolední úklid MŠ
Úvazek: 0,5
Platové zařazení: dle platné legislativy
Předpokládaný nástup: od 10. 11. 2014
Zájemci o tuto pracovní pozici se dostaví: v pátek 7. 11. 2014 od 9.00 hodin
do kanceláře ředitelky školy.
Výběrové řízení bude probíhat od 9.00 hodin do 10.00 hodin.

Mgr. Zlata Steuerová
ředitelka