Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Adresa: Jindřichov 457, Jindřichov, 793 83
Datová schránka: 5m3qtz4
Telefon: 702 020 296, 554 641 746
IČO: 70 64 54 69
Bankovní spojení: ČSOB-PS Praha, číslo účtu: 166870137/0300
 
Ředitelka školy: Mgr. Zlata Steuerová, MBA
Telefon: 702 020 296, 554 641 746
E-mail: steuerova@zsjindrichov.cz
 
Zástupce statutára: Mgr. Jana Kerbčárová
Telefon: 590 990 765
E-mail: kerbcarova@zsjindrichov.cz
 
Ekonomka: Ing. Jana Kučeriková
Telefon: 725 069 240, 590 990 766
E-mail: ucetni@zsjindrichov.cz
 
Vedoucí školní jídelny: Michaela Hanslíková
Telefon: 702 086 972, 554 641 745
E-Mail: jidelna@zsjindrichov.cz
 
Sborovna malá budova (1. a 2. ročník) – telefon: 602 156 954
Sborovna hlavní budova (3. – 9. ročník) – telefon: 725 360 428
 
MŠ Jindřichov: Bc. Marie Petrošová
Telefon: 602 462 822, 554 641 742
E-mail: petrosova@zsjindrichov.cz
MŠ Vysoká: vondrakova@zsjindrichov.cz
Telefon: 733 218 071
 
Vedoucí vychovatelka ŠD: Alžběta Vopelková
Telefon: 602 283 525, 554 652 294
E-mail: vopelkova@zsjindrichov.cz; druzina@zsjindrichov.cz
 
Pověřenec GDPR (DPO): Ing. Miroslav Holub
E-mail: dpo@zsjindrichov.cz
 
Výchovná poradkyně: Mgr. Alena Grossová
Telefon: 725 360 428 (sborovna hlavní budova)
E-mail: grossova@zsjindrichov.cz
 
Školní metodik prevence: Mgr. et Ing. Petr Kubisz
Telefon: 725 360 428 (sborovna hlavní budova)
E-mail: kubisz@zsjindrichov.cz
 
Školní koordinátor IT: Mgr. Martin Mišan
Telefon: 725 360 428 (sborovna hlavní budova)
E-mail: misan@zsjindrichov.cz
 

Kontakty na učitele základní školy

Seznam učitelů pro školní rok 2023/2024:

Mgr. Alžběta Balvanová – 1. ročníkbalvanova@zsjindrichov.cz
Mgr. Tereza Štefková Zvařičová – 2. ročníkzvaricova@zsjindrichov.cz
Mgr. et Bc. Alena Grossová – 3. ročníkgrossova@zsjindrichov.cz
Mgr. Jana Kerbčárová – 4. ročníkkerbcarova@zsjindrichov.cz
Mgr. Blanka Klimošková – 5. ročníkklimoskova@zsjindrichov.cz
Mgr. et BcA. Kateřina Lozertová – 6. ročník (+ ČJ, VV)lozertova@zsjindrichov.cz
Mgr. et Ing. Petr Kubisz – 7. ročník (+ M, Fy, SzM, PnK )kubisz@zsjindrichov.cz
Mgr. et Bc. Jana Houdková – 8. ročník (+ A, Oo)houdkova@zsjindrichov.cz
Mgr. et Ing. Anežka Dudicová – 9. ročník (+ CH, Př, M, Dě)dudicova@zsjindrichov.cz

Netřídní učitelé:

Mgr. Zlata Steuerová, MBA – (VkO, VkZ)steuerova@zsjindrichov.cz
Mgr. Martin Mišan –  (Nj, Z, VT)misan@zsjindrichov.cz
Mgr. Ivana Foretková, DiS – (Dě, Pč, VV)foretkova@zsjindrichov.cz

Asistenti pedagoga:

Pavel Jurečka – 8. ročníkjurecka@zsjindrichov.cz
Karin Chvístková – 4. ročníkchvistkova@zsjindrichov.cz
Pavla Václavíková – 2. ročníkvaclavikova@zsjindrichov.cz
Eva Sideradi – 1. ročníksideradi@zsjindrichov.cz
Sylvie Sopčáková, DiS – 3. ročníksopcakova@zsjindrichov.cz