Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Lékařská péče

Chystáme se na velkou komunitní akci věnovanou zdraví, proto i v přírodovědném kroužku jsme se na toto téma zaměřili. Podívali jsme se na lékařskou péči v rozvojových a v rozvinutých zemích, provedli jsme její porovnání a výsledkem našeho snažení je…
Číst více

Beseda o kyberšikaně

Žáci šestého a sedmého ročníku besedovali na téma, které je v dnešní době velmi aktuální, často probírané a mnohých se již dotklo, ať už přímo nebo nepřímo. Úvodními otázkami se žáci dopracovali k tomu, že společným jmenovatelem je pohyb na…
Číst více