Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Pojedeme si do Senátu převzít Cenu inspirace Světové školy!!!

Jsme Světovou školou už od roku 2014. Znamená to, že do výuky zařazujeme témata z globálního rozvojového vzdělávání, zajímáme se o cíle udržitelného rozvoje a naše zjištění a vědomosti předáváme dále, například na komunitních akcích. Letos se konal už 2. ročník soutěže Světových škol O cenu inspirace, kterou získalo 8 škol z celé republiky. Úkolem každé školy bylo natočit inspirativní video o komunitní akci a představit tak téma , kterému jsem se věnovali. My jste vytvořili video z poslední akce, která proběhla v červnu pod názvem Den zdraví. Toto video s přihláškou se odeslalo na ústředí Světových škola a dneska jsme dostali vyrozumění, že jsme uspěli.

Pro nás je tato cena velkým úspěchem a získáváme tak určitou prestiž, protože do komunity Světových škol patří hlavně střední školy z celé republiky. Základní školy jsou zastoupeny spíše menšinově, i když jich přibývá.

Slavnostní vyhlášení těchto cen proběhne 3. listopadu na půdě Senátu Parlamentu České republiky v Praze. A to je teprve něco.