Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Z třeťáků jsou zastupitelé

Ptáte se, jak je to možné? No stalo se to takto. V prvouce se učíme o naší obci díky projektu Moje obec. A jednou z částí projektu byla návštěva pana starosty přímo na obecním úřadu. Pan starosta nás přivítal a usadil do zasedací síně, kde jsme se rozdělili na zastupitele a občany, kteří se přišli podívat na zasedání obecního zastupitelstva. Pan starosta si ještě vybral slečnu zapisovatelku a pana místostarostu, aby je měl k ruce a zasedání začalo.

Pak nás seznámil s fungováním úřadu, s prací jednotlivých odborů i zaměstnanců. Následovala diskuze, kdy zastupitelé i občané kladli panu starostovi otázky. Ty jsme měli vzorně připravené, ptali jsme se napřiklad na plány se zámkem, na budoucí akce pro děti, zajímala nás oprava vnitřních prostor kostela nebo jsem se dotazovali, jestli máme v obci nějaký památný strom. Občané pak předali panu starostovi listiny s tím, co se jim v Jindřichově líbí a co zase ne.

A pak došlo na hlasování. Jednohlasně jsem odhlasovali odměny pro všechny přítomné za příkladnou práci v zastupitelstvu. Tou odměnou pro všechny zúčastněné byly pohlednice Jindřichova, samolepky se znakem a odznáčky se symboly obce. Všichni jsme byli nadšení, ale to ještě nebylo všechno.

Zúčastnili jsme se dokonce i svatby! Samozřejmě, že jen improvizované, ale proběhla úplně přesně podle scénáře svatebních obřadů v naší obci. A kdo se ženil a kdo se vdával? Náš Filip si vzal paní asistentku 😀 Měli dokonce i prstýnky. Nahraná svatba nás dokonale pobavila a my jsem opouštěli obecní úřad s dávkou nových zážitků.