Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Přednáška o kyberšikaně

Pro žáky 8. a 9. ročníku byla na dnešní den připravena přednáška o kyberšikaně. Nejprve se vrhli na brainstorming, při kterém prokázali, že mají povědomí o významu tohoto slova. Paní lektorky si pro žáky připravily spoustu aktivit, ukázaly jim příběhy ze života a pustily vzdělávací video. Žáci se dozvěděli spoustu nových informací z oblasti sociálních sítí a snad se i ponaučili do budoucnosti.