Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Život v Jindřichově, Janově, Petrovicích v době PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA – Projektové vyučování

Obsahem tematického plánu učiva hodin dějepisu v 9. třídě je 2. světová válka, Protektorát Čechy a Morava.

Aby si žáci lépe představili a vžili se do situace všech lidí, žijících v této době, byl jim promítnut dokument z LIPTAŠKÉ tragédie, kde byla v roce 2018 předvedena autentická rekonstrukce události, kdy v roce 1938 došlo ve vsi k události, která je zapsána v historii obce Liptaň jako Liptaňská tragédie. Dne 22. září 1938, ještě před Mnichovskou dohodou, napadli zradikalizovaní němečtí obyvatelé vesnice četnickou stanici v domě č.p. 261 a po odzbrojení všech 6 českých členů Stráže obrany státu je poté brutálně zavraždili. https://www.liptan.cz/historie/liptanska-tragedie/

Byl jim také v rámci projektu promítnut film PIANISTA, který nám ukázal hlavně těžký život během 2. světové války všech občanů, židů – židovského klavíristy, který jako jediný z jeho rodiny válku přežil.

Žáci oba filmy sledovali se zatajeným dechem a v očích jim byl zřetelný strach a smutek.

My jsme se v našem projektu tedy zaměřili na život v obcích Jindřichov, Janov, Petrovice. Žáci měli za úkol nalézt a donést fotografie těchto obcí z období 1930 -1950. Měli využít paměti svých prarodičů a praprarodičů z dochovaných fotografii nebo je mohli nalézt na internetu.

Zjišťovali jsme, jak obce v té době vypadali, jak a kým byly osídleny. Které budovy se nám dle dostupných fotografii dochovaly.

V hodině výtvarné výchovy s Mgr. Kateřinou Lozertovou chlapci vytvořili mapu Protektorátu Čechy a Morava, která se jim velice povedla.

V souvislosti s projektem jsme také navštívili místní muzeum, kterým nás provedl pan Vyhlídal. Ten nám velmi hezky vyprávěl historii, ale i jak se žilo v Jindřichově hned po válce.

Jsou zde vystaveny fotografie a předměty, které se vztahují k předválečné, válečné i poválečné historii Jindřichova, místnímu zámku, pivovaru, ale i k běžnému životu místních obyvatel.  Do sbírky muzea je věnovali nebo zapůjčili místní občané, kterým za to patří velký dík.

Celou expozici muzea zajistila a uspořádala ve spolupráci s obcí bývalá kronikářka paní Marta Pospíšilová, která muzeem do listopadu 2016 i provázela. V současné době je od 1. září 2020 novým správcem muzea pan Václav Vyhlídal, který rozšířil sbírku muzea o další exponáty. 

Poté jsme ve třídě zhotovili plakát o obcích Jindřichov, Janov, Petrovice z období let 1930 – 1950 a vše doplnili textem s informacemi a v přízemí jsme společně plakát i vytvořenou mapu Protektorátu Čechy a Morava vystavili.

Věřím, že celý projekt dětem otevřel oči k uvědomění si, jak krutý a bolestivý je život ve válce, že trpí nejen vojáci, ale i ostatní občané. Nikdo z nás by nechtěl tyto hrůzy zažít.

25.4.2023 Mgr. Blanka Klimošková – učitelka dějepisu 9. třídy

                Mgr. Kateřina Lozertová – učitelka výtvarné výchovy