Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Prezentace mé budoucí školy

Žáci 9. ročníku se připravují na svou budoucnost velmi důležitým krokem, kterým je vybrání školy pro své další vzdělávání a přípravu pro své budoucí zaměstnání.

Žáci si v hodině světa práce měli za úkol vypracovat prezentaci své budoucí školy. Měli za úkol nalézt všechny informace o své budoucí škole, o jejich zaměřeních, oborech, podmínkách studia, nabídky ubytování a další informace. Vypracovanou prezentaci poté žáci sami prezentovali před svými spolužáky.

Dne 20. března 2023 Mgr. Blanka Klimošková