Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Přednáška ENERGETICKÁ GRAMOTNOST 21.2.2022

Jak se nazývá výpadek elektřiny na větší části území? Které spotřebiče vám budou chybět nejvíce? Poteče voda při BLACKOUTU? Těmito otázkami začínal přednášku na téma Energetická Gramotnost pan inženýr Matouš Vrzala (zaměstnanec ČEPS, student postgraduálního studia na VŠB)

Žáci byli seznámeni s přenosovou sítí v České republice a v Evropě, rizikem výpadku elektrické sítě. Dále jsme se seznámili s historií a používáním energií používaných ke světlu a teplu, dále přes živočišnou sílu, sílu přírodních živlů – vítr a voda, prošli jsme obdobím páry až k výrobě elektrické energie. U elektrické energie byly vysvětleny rozdíly mezi stejnosměrným a střídavým proudem a samozřejmě byla vzpomenuta válka proudů ke které došlo mezi velikány – Nikolou Teslou a Thomasem Alvou Edisonem.

Byly zodpovězeny otázky proč je v přenosové soustavě napětí 400 000 voltů jaký je význam přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně, jakým způsobem se řídí elektrická soustava podle způsobu vyráběné a spotřebovávané elektrické energie, co stoupá za dým z jaderné elektrárny, atd…

Žáci, kteří odpovídali nejrychleji, si vybojovali malou sladkou odměnu.

Děkujeme za zprostředkování přednášky panu Ing. Matouši Vrzalovi.

(kb)