Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Exkurze osmáků a deváťáků – SŠP Krnov

V pátek 19. listopadu přijel pro naše osmáky a deváťáky před školu autobus. Proč? SŠP Krnov každoročně pořádá pro žáky posledních ročníků základních škol exkurzi – představení oborů, které se zde vyučují a mohly by budoucí studenty zaujmout – informační technologie, strojírenské obory – například obráběč kovů, práci se dřevem, různé obory uměleckého zaměření – restauratérství starožitného nábytku, práce s textilem, tkaní apod., obory automobilní – autotronik, mechanik…

Při příjezdu na místo jsme byli mile přivítáni a naší skupiny se postupně ujímali jednotliví pedagogové daných oborů, kteří žákům podrobně prezentovali, co jejich obor obnáší, co je potřeba zvládnout na přijímací zkoušky, jaké uplatnění daný obor v budoucnu skýtá, které obory jsou maturitní, které výuční, jaké nároky budou po studentech vyžadovány, ale také na co se mohou jako žáci SŠP Krnov těšit – studovat a vzdělávat se je prostě „in“.

SŠP Krnov představila našim žákům jednotlivé plně a moderně vybavené učebny a dílny. Velkým zážitkem byl pro nás všechny robot „v akci“, který lákal ke studiu informačních technologií na této škole. Kdo měl zájem, mohl si vlastnoručně vyzkoušet, jak se tká s pomocí osnovy, viděli jsme i tkalcovské stavy či původní osoblažskou krajku z roku 1946.

Celé dopoledne bylo doslova nabité informacemi – pro naši školu jsme obdrželi také letáky s přehledem prezentovaných oborů, které budou v 8. i 9. ročníku ve třídách k dispozici.

Bližší informace o této škole mohou žáci i jejich rodiče získat také na stránkách

https://www.sspkrnov.cz/.

Tímto SŠP Krnov děkujeme za možnost se tohoto „mini dne otevřených dveří“ zúčastnit a doufáme, že některé z našich žáků prezentace jejich školy zaujala a možná se stanou v brzké době jejími studenty.

p. uč. Lozertová