Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Pozitivní žák ve třídě – co dál?!

Vážení,

věnujte, prosím, pozornost pokynům KHS (krajské hygienické stanice). Dozvíte se, jak se postupuje, když je ve třídě žák s pozitivním výsledkem antigenního testu.

1. Pozitivně otestovaný jedinec je po zjištění výsledku ihned izolován od ostatních žáků.

2. Učitel kontaktuje zákonné zástupce, aby si dítě vyzvedli.

3. Rodiče následně přes dětského lékaře zajistí provedení PCR testu.

Pokud bude žák PCR negativní, vrací se zpět do školy.

V případě PCR pozitivního výsledku žák nastupuje 14denní izolaci. V tomto případě se následně řeší rizikové kontakty ve třídě.

Pokud testování probíhá způsobem, že žáci byli otestováni hned po příchodu do školy a po celou dobu testování, až do doby zjištění výsledku měli nasazenou ochranu dýchacích cest (roušku/respirátor), tzn. sundali si ji pouze pod nos na dobu nezbytně nutnou pro vytření nosní dutiny, pak se karanténa třídě nenařizuje a žáci zůstávají ve škole.

V případě, že nebude řádně nasazena rouška či respirátor a žáci se budou pohybovat do výsledku testu bez této ochrany, půjde třída do karantény.