Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Případ ustarané výherkyně

Vytrvalý déšť bušil na přední okno policejního automobilu, ve kterém jeli policejní inspektor Arthur Smart a jeho mladý pomocník …

Těmito slovy začínali hodinu žáci devátého ročníku s paní uč. Lozertovou. V rámci mezipředmětových vztahů se žáci v hodině českého jazyka seznámí s přibližně třístránkovým textem, který v sobě nese matematickou úlohu. Žáci úlohu vždy hned první hodinu vyřeší 😊. Následující hodinu matematiky je úloha rozebrána pomocí matematických nástrojů ve smyslu řešení slovních úloh – určení neznámé, případně sestavení rovnice atd. a následně v hodině řešíme obdobné úlohy. Protože je text poměrně komplikovaný, jedná se o trénování čtení s porozuměním, tedy výbornou přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Pro dychtivé řešitele samozřejmě přikládám Případ ustarané výherkyně.

Ať Vás při řešení provází síla.

(Kubisz)