Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

V badatelském kroužku se tentokrát naši badatelé zaměřili na vodu. Na pracovním pultě nalezli spoustu pomůcek, do rukou se jim dostal pracovní list a jejich bádání již nic nebránilo. Každý pracoval svým tempem a objevoval, dokazoval, vyvracel nebo potvrzoval své hypotézy o vlastnostech vody. Dozvěděli jsme se spoustu novinek o tekutině, která je pro nás tak důležitá.