Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Laboratorní práce s kosmickým materiálem

Žáci šestého ročníku v hodině fyziky pracovali se Spacecraft materials kit – sadou materiálů kosmické lodi ESA k experimentálnímu zkoumání různých materiálů. K dispozici měli krychličky z mědi, mosazi, polystyrenu, nízkohustotního polyethylenu, kamene a oceli. Cílem laboratorní práce bylo seznámit se s těmito materiály a následně pomocí výpočtu určit hustoty těchto látek. Vypočtené hustoty byly porovnány s tabulkovými hustotami materiálů na http://www.converter.cz/ a výsledky žáků byly velmi blízké tabulkovým hodnotám.

(Kubisz)