Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Soutěžní klání v přírodě

Tento týden byl přírodovědný kroužek ve znamení soutěží. Žáci se rozdělili do družstev. Jeden den se jednalo o smíšená družstva, další den jsme se rozdělili na dívky proti chlapcům.

Co na nás čekalo???

Úkoly byly opravdu rozmanité. Skupinky se nejprve rozutíkaly po okolí a musely najít listy stromů, které poznají a pojmenují, sbíraly známé rostliny a hledaly přítomné živočichy.

Také jsme se snažili protáhnout svá těla. Takže nechybělo běhání, skákání žabáků, skoky po jedné či obou nohách.

I mozkové závity dostaly trošku zabrat. Naučit se během chvilky krátkou básničku o přírodě není jen tak. A vymyslet vlastní verše, to už chce opravdu velké úsilí.

A kdo zvítězil???

Vítězové byli svým způsobem všichni, protože se snažili ze všech sil a zapojili se do různorodých aktivit s nadšením. Ale přeci jen někdo dokázal v co nejkratším čase propojit vědomosti, znalosti, důvtip, rychlost, spolupráci, sportovní dovednosti. Nejšikovnější skupinky za své snažení samozřejmě získaly sladkou odměnu. Bylo příjemné pozorovat, že v dětech je soutěživý duch, a přesto se na závěr dokáží rozdělit se svými kamarády, kteří tolik štěstí v soutěži neměli.