Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Informace MŠMT k provozu školy od 24. 5. 2021

V přiložených dokumentech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se dočtete pokyny k provozu školy od pondělí 24. 5. 2021.

Pro nás je důležité především:

  1. Testování všech žáků (tedy 1. i 2. stupně) a zaměstnanců školy bude probíhat 1x týdně. Děti v MŠ se nestestují.
  2. Stále platí povinnost nosit ochranu úst a dýchacích cest. Pro děti MŠ toto neplatí.
  3. Stále je zakázána výuka zpěvu. Děti v MŠ zpívat mohou.
  4. Sportovní aktivity se mohou konat také ve vnitřních prostorech, pokud připadá na 1 osobu 15 metrů čtverečních.
  5. Stále je zakázán vstup třetích osob do prostor školy. Povolen je pouze v nezbytně nutných případech.
  6. Školy v přírodě a školní výlety jsou mimořádným opatřením ze dne 19. 5. 2021 do odvolání zakázány.

Více v následujících přílohách.