Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Hlavním cílem tohoto projektu 3. ročníku bylo upevnit znalosti z prvouky týkající se jara, jarní přírody, zvířat, zlepšit čtenářskou gramotnost u žáků, podpořit jejich vztah k přírodě, podnítit jejich zájem o přírodu, seznámit je s tím jaké procesy se dějí v přírodě na jaře, jak se máme v přírodě a k přírodě chovat. Při projektu se žáci zaměřili na spolupráci, vzájemnou kooperaci, učili se využívat internet k vyhledání důležitých informací, diskuzi, umění komunikovat, umět obhájit si své myšlenky a nápady.

V rámci projektu se žáci zabývali jarem a vším, co s tímto radostným obdobím souvisí-počasím a jarními pranostikami, zopakovali si také jarní rostliny a mláďata, připomněli si básničky o jaru apod. Pracovali s pracovními listy (hrami, anketami, křížovkami, kvízy, ale i s textem k danému tématu apod.), vytvářeli výrobky a obrázky k tématu. V závěru pak jednotlivé týmy prezentovali svou práci. Projektový den se vydařil, žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací, k činnostem přistupovali zodpovědně, v jednotlivých týmech vzájemně spolupracovali, získali spoustu nových poznatků a zkušeností.

smart