Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

DEN ZEMĚ VE FOTOGRAFII

To, že se naše škola zapojila do „oslav“ tzv. Dne Země, už všichni víme.

Jeho počátky spadají do 70. let minulého století a v našich končinách je každoročně 22. duben jako svátek životního prostředí připomínán od roku 1990.

Sedmáci a osmáci měli v rámci výtvarné výchovy za úkol zachytit pěknou momentku ze svého okolí – něco, co je oslovilo, zaujalo, potěšilo, jednoduše „něco“, co na naší planetě tzv. stojí za to!

Během týdne přišla od našich žáků řada povedených snímků, s kterými bych se zde chtěla s Vámi prostřednictvím školního webu podělit a možná i mnohým z vás v této současné době zlepšit náladu.

Važme si toho, kde žijeme, co nás obklopuje, chraňme si svět kolem nás.

p. uč. Lozertová

„Stáváte se tím, čím se obklopíte. Vaše prostředí se stane vámi.“

                     Ralph Smart psycholog a spisovatel