Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Půdu nejvíce ohrožuje eroze (třeťáci zkoumají)

V prvouce jsme se dozvěděli, že cizí slovo Eroze česky znamená postupné rozrušování půdy a její přenos na jiná místa. Nejhorší je, že dochází k odnosu humózní vrstvy a snižuje se tak úrodnost půdy.

Erozi způsobuje nejen voda, vítr, sníh a led a také člověk svým nesprávným a špatným zacházením (je zapříčiněna odlesňováním krajiny, nadměrnou pastvou, nevhodnými zemědělskými postupy, tam kde není ochrana před velkou vodou a větrem). Dozvěděli jsme se, že Evropě je ohroženo 40% půdy.

Naštěstí si člověk svoji chybu uvědomuje a snaží se svou činností erozi zabránit. Jak je to snadné, jsme si ukázali v jednoduchém pokusu.