Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Projekt Get up and Goals skončil

Projekt, do kterého jsme se zapojili pod vedením organizace Arpok Olomouc, trval 3 roky a 4 měsíce. Za tu dobu jsme se naučili spoustu nových věcí, zorganizovali několik projektů, pilotovali řadu výukových lekcí, realizovali školení pro sborovnu, zúčastnili jsme se několika žákovských minikonferencích, na kterých jsme demonstrovali, co všechno dovedeme. Výsledkem snažení 10 škol z Moravskoslezského kraje a dalších škol ze 12 zemí Evropy je nová učebnice dějepisu – Světové dějiny lidstva. Tuto každá škola obdržela a může s ní pracovat.

Naše škola byla již v akcích tohoto typu zběhlá díky projektu Světová škola a myslím, že naše akce a postupy byly často inspirací pro jiné žáky a jejich učitele.

Jako odměnu pro nejvíce zapojené žáky nám Arpok poslal balíček upomínkových předmětů na tento projekt, ze kterých budou mít žáci určitě velkou radost.