Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Jako v laboratořích

Čtvrťáci se v přírodovědě zabývají neživými látkami. Konkrétně se učí o základních podmínkách pro život. Všichni je umí vyjmenovat, to je jasná věc, ale… to jim nestačí! Proto se vrhli do poznávání každé látky zvlášť. Začali vodou. Voda je velmi zajímavé téma, už znají její vlastnosti, skupenství, podobu v přírodě, vědí o znečištění vod,… a na malou chvíli se dokonce proměnili na badatele a zdokumentovali nám své činění při pokusech, které si sami zvolili.

Obrovské poděkování patří rodičům za spolupráci. Především za to, že své děti sunou dál, i přesto že úkol byl zcela dobrovolný!!!

ROZPUSTNOST SOLI VE VODĚ

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ROVNOVÁHY ATMOSFERICKÉHO TLAKU A HYDROSTATICKÉHO TLAKU VE VÁLCI

LÁVOVÁ LAMPA

KRISTALIZACE

SŮL ROZPOUŠTÍ LED

TUŽKY V PYTLÍKU

UBROUSEK POD VODOU

JAK SE MĚNÍ OBJEM VZDUCHU PŘI JEHO OCHLAZOVÁNÍ

JAK SE PŘI ZAHŘÍVÁNÍ VZDUCHU MĚNÍ JEHO OBJEM