Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Hejného metody v geometrii

I v letošním školním roce se věnují žáci 5. ročníku geometrii netradičním způsobem. V pátek se věnovali geometrii prostřednictvím prostředí profesora Hejného – “dřívka”. Obrazce ze dřívek připomínají sirkové hlavolamy, avšak sirky jsou nahrazeny dřevěnými tyčinkami (někdy i barevnými). Hry s dřívky rozvíjejí jemnou motoriku a dávají prostor dětské fantazii. Výtvory často obsahují geometrické obrazce – čtverec, obdélník, trojúhelník.

S dřívky bylo potřeba se nejprve seznámit, proto každý tvořil dle své představivosti.

Poté žáci pracovali dle pokynů učitele. A při plnění úkolů zjistili, že může existovat i několik správných řešení. Po každém splnění úkolu totiž následovala prohlídka práce ostatních spolužáků a debata o správnosti.