Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Pasování deváťáků

Píše se úterý 3. 9. 2019, což je den, který se zapíše do historie ZŠ a MŠ Jindřichov. Žáci z celé školy se sešli v jídelně, aby podpořili své nejstarší spolužáky, které čekal další životní posun. Ještě nedávno to byly děti navštěvující mateřskou školu a dnes se z nich stali oficiální deváťáci. Ale než se tak stalo, museli všichni složit slib nebo můžeme říci přísahu, že budou správnými deváťáky. Poté už nic nebránilo jejich samotnému pasování, kterého se chopila ředitelka školy. Aby nezapomněli, kým se od dnešního dne stávají, dostali od třídní učitelky šerpu a pasovací listinu. Na závěr pronesli všichni pasovaní nějaké moudro, které je bude provázet posledním rokem na naší škole.

Přejeme jim úspěšný školní rok 2019/2020, aby byli příkladem pro ostatní žáky na škole a hlavně, aby jejich budoucí kroky šly správným směrem 🙂