Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Uctění památky obětí 2. světové války

Dnes 7. května se žáci i pedagogové naší školy zúčastnili uctění památky obětí 2. světové války. Všichni jsme se shromáždili u pamatníku před budovou školy. Paní ředitelka pronesla k zítřejšímu významnému státnímu svátku projev a za doporovodu české hymny žáci devátého ročníku položili k památníku květiny. I když již od konce války uplynulo 74 let, měli bychom mít stále na paměti, jaké události se v naší historii odehrály a ovlivnily životy mnoha generací.