Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Vážím si tě…zvážím si tě :)

Po jednotkách délky jsme sev 5. ročníku zaměřili na jednotky hmotnosti. V prezentaci jsme se seznámili s jednotkami váhy. seřazovali jsme je, převáděli, a také jsme poznávali různé druhy vah. Ve skupinkách jsme se vážili na osobních váhách a pak jsme porovnávali výsledné hmotnosti celých skupin. Každá skupina si pak vybrala 5 libovolných předmětů ze třídy, u kterých jsme nejdříve jejich hmotnost odhadovali, pak jsme předměty vážili a porovnávali s odhadem. Nakonec jsme vytvořili jejich pořadí podle hmotnosti.Vyzkoušeli jsme si taky, jak se váží na mechanické váze nebo pomocí mincíře.