Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Žáci 1. a 2. ročníku se také zapojili do celoškolního projektu ” GLOBAL SCHOOL “, kde hlavním tématem tentokrát byla voda. Cílem lekce bylo uvědomit si důležitost vody v přírodě a pro život člověka, hospodařit s vodou šetrně. Žáci nejprve shlédli krátké video s názvem “Sloní sprcha” a následně po diskusi nad tímto videem  vypracovali pracovní listy týkající se této tématiky.