Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Mezinárodní projekt k podpoře čtenářství

Účast v 8. ročníku česko-slovenskeho projektu Záložka do knihy spojuje školy

Naše škola se zapojila do mezinárodního projektu, který vyhlásila Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave u příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven 2017. Projekt trvá již 8 rok. Letošním tématem je Tajuplný svět příběhů. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami, podpora čtenářství. Do projektu se zapojilo 1134 škol, z toho z České republiky 337 škol a my mezi nimi. Třeťáčci a žáci druhého stupně vytvořili v rámci projektu záložky do knih.

Kromě záložek jsme zaslali na partnerskou Základní školu a gymnázium s VJM v Moldavě nad Bodvou, dárečky z keramiky a školní časopis. Paní učitelka napsala dopis, kde představila naši školu i obec, ve které žijeme.

Obratem jsme obdrželi od partnerské školy z městečka Moldavy nad Bodvou balíček se záložkami do knih a propagačním materiálem, který reprezentuje jejich obec.

Uložit