Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Postavili jsme školu v KULUFU

Obdrželi jsme zprávu z organizace Člověk v tísni, se kterou jsem loni pořádali akci “Běh pro Afriku”. Přispěli jsme na výstavbu školy v Kulufu částkou téměř 20 000, což určitě není zanedbatelná suma.

Škola v etiopském Kulufu byla úspěšně dostavěna a bude sloužit pro 500 místních dětí, které se už nebudou muset bát, že jim na hlavu spadne střecha nebo že se na cestě do školy zraní. Škola byla postavena za 6 měsíců a ruku k dílu přiložila celá komunita z vesnice. Poděkování patří naší škole, všem žákům, studentům a učitelům, kteří jste přispěli svým úsilím a zorganizováním Běhu pro Afriku do sbírky  Postavme školu v Africe.

Podívejte se na fotogalerii.Ta zobrazuje průběh stavby od položení základního kamene po slavnostní otevření nové budovy. V zemi, kde je 60% obyvatel negramotných, to je významný krok k vymanění se ze spirály chudoby.