Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Global schools a výuka k občanství

V rámci projektové výuky „Global school“ se žáci 6. až 9. ročníku v předmětu Výchova k občanství seznámili s pojmy migrace, emigrace, imigrace, uprchlík, uprchlický tábor, azyl atd. V závěru hodiny byli žáci rozděleni do skupin, kde si za pomocí her vyzkoušeli nově získané znalosti ohledně daného tématu.

Téma uprchlictví bylo zvoleno z toho důvodu, že je velice aktuální a žáci o něj sami projevili zájem. Vše jim bylo vysvětleno v příkladu českých dějin, kdy i naši občané ať již ve 40., 50. nebo 70. letech minulého století museli opustit zemi a byli vděční za humanitní cítění ostatních zemí, které jim nahradily vlast.

DSCN4318 DSCN4319 DSCN4320 DSCN4323 DSCN4325 DSCN4326 DSCN4327 DSCN4328 DSCN4329 DSCN4330 DSCN4332 DSCN4333 DSCN4335 DSCN4334 DSCN4337 DSCN4342 DSCN4343 DSCN4344 DSCN4345 DSCN4346 DSCN4347 DSCN4348 DSCN4349 DSCN4350 DSCN4351 DSCN4352 DSCN4353

 

Mgr. Zlata Steuerová
ředitelka školy