Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Profesní orientace žáků 9. ročníku

Orientační testování zaměřené na výběr střední školy a budoucího povolání

Žáci 9. ročníku měli možnost v úterý 9. 12. 2014 v odpoledních hodinách
absolvovat orientační testy. Tyto testy by měly žákům pomoci při úvahách o
vhodném oboru a povolání. Výsledkem tohoto profitestu je nabídka
oborů, které mohou být pro žáka zajímavé. Kromě testů si mohli žáci zpustit i krátká videa s ukázkou pracovní náplně budoucího povolání.